ارسال اين مطلب به دوستان

(( ۱۸ فرنگی‌کار سهمیه المپیک گرفتند؛ ایران و مصر با ترکیب کامل در پاریس ))