پنجشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۲:۰۴
کد مطلب : 1436
جالب است ۰
بر اساس آمار منتشر شده بازار بیمه از سوی بیمه مرکزی شاخص خسارت پرداخت در سال گذشته ۶۱ درصد افزایش یافت و در میان رشته‌های بیمه‌ای، بیمه درمان بالاترین میزان در همه شاخص‌های پرداخت خسارت را به خود اختصاص داده است.
افزایش ۶۱ درصدی خسارت پرداختی بازار بیمه در سال ۱۴۰۲/ بیمه درمان صدرنشین همه شاخص‌ها
به گزارش کارآفرينان نيوز بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخیرا آمار بازار بیمه در سال ۱۴۰۲ را منتشر کرده است که بر اساس این آمار، رشته بیمه‌های درمان، شخص ثالث و مازاد، بدنه اتومبیل و عمر در صدر خسارات پرداختی قرار دارند. 
شاخص خسارت پرداختی
مجموع خسارت‌های پرداخت شده توسط کلیه شرکت‌های بیمه در رشته‌های مختلف بیمه است و مبالغی است که طی دوره مورد بررسی توسط موسسات بیمه جهت جبران خسارت به بیمه‌گذار پرداخت می‌شود.
شاخص خسارت پرداختی در سال ۱۴۰۲
بر اساس گزارش منتشر شده از عملکرد ۱۲ ماهه بازار بیمه کشور در سال ۱۴۰۲، حجم کل شاخص خسارت پرداختی در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۶۲.۷ همت (هزار میلیارد تومان) که در قیاس با مدت مشابه با سال گذشته به میزان ۶۱ درصد افزایش داشته است. 
بیمه‌های صدرنشین در شاخص خسارت پرداختی
هفت رشته در این گزارش در صدر شاخص خسارت پرداختی در سال ۱۴۰۲ قرار دارند که به ترتیب بیمه درمان با ۶۲ همت، بیمه شخص ثالث و مازاد با ۵۵ همت، بیمه بدنه اتومبیل با ۱۴ همت، بیمه عمر با ۱۲ همت، بیمه حوادت راننده با ۶.۲ همت، بیمه مسئولیت با ۵.۲ همت و بیمه آتش سوزی با ۲.۶ همت در صدر میزان خسارت پرداخت قرار دارند. 
نرخ رشد و سهم از کل
نرخ رشد شاخص خسارت پرداختی در این هفت رشته بیمه به ترتیب برای بیمه‌های درمان با ۷۲ درصد رشد و سهم ۳۸.۲ درصدی از کل، بیمه شخص ثالث و مازاد با ۶۳ درصد رشد و سهم ۳۳.۸ درصدی از کل، بیمه بدنه اتومبیل با ۷۶ درصد رشد و سهم ۹.۱ درصدی از کل، بیمه عمر با ۲۴ درصد رشد و سهم ۷.۹ درصدی از کل، بیمه حوادث راننده با ۴۵ درصد رشد و سهم ۳.۸ درصدی از کل، بیمه مسئولیت با ۴۸ درصد رشد و سهم ۳.۲ درصدی از کل و همچنین بیمه آتش سوزی با ۲۶ درصد رشد و سهم ۱.۶ درصدی از کل شاخص خسارت پرداختی در سال ۱۴۰۲ است.
تعداد خسارت پرداختی 
بیانگر تعداد موارد و پرونده‌هایی است که شرکت‌های بیمه در رشته‌های بیمه‌ای، خسارت پرداخت کرده‌اند. همچنین نشان می‌دهد که رشته‌های بیمه طی یک سال، چه حجمی از فعالیت شرکت‌های بیمه را برای پرداخت خسارت به خود اختصاص داده‌اند. البته در بیمه‌های درمان، آمار تعداد خسارت پرداختی بر اساس حواله‌های پرداختی به جای پرونده‌ها شمارش می‌شود.
تعداد موارد خسارت پرداختی در سال ۱۴۰۲
بر اساس آمار مذکور، چهار رشته بیمه درمان، عمر، شخص ثالث و بدنه اتومبیل در صدر موارد خسارت پرداختی بیمه در سال گذشته قرار دارند. بیمه درمان با ۶۸ میلیون و ۹۸۸ هزار و ۹۴۱ تعداد خسارت پرداختی و با ۵.۱ درصد رشد و سهم ۹۲.۸ درصدی از کل، بالاترین میزان تعداد خسارات پرداختی را در سال گذشته به خود اختصاص داده است.
همچنین بیمه عمر با دو میلیون و ۱۹۰ هزار مورد پرداخت خسارت و رشد ۵۲.۹ درصدی و سهم ۲.۹ درصدی از کل، بیمه شخص ثالث و مازاد با یک میلیون و ۸۹۵ هزار مورد و رشد ۱۱.۴ درصدی و سهم ۲.۵ درصدی از کل و بیمه بدنه اتومبیل با ۷۹۴ هزار مورد پرداخت خسارت و رشد ۱۵ درصدی و سهم یک درصدی از کل، رتبه‌های دوم تا چهارم صدر رشته بیمه‌ها در شاخص تهداد خسارت پرداختی در سال گذشته را به خود اختصاص دادند.
شاخص نسبت خسارت
این شاخص، حاصل تقسیم خسارت پرداختی به حق بیمه تولیدی بر حسب درصد است. در محاسبه ضریب و نسبت خسارت، کارمزد پرداختی به نمایندگان و کارگزاران بیمه و هزینه‌های اداری-عمومی موسسات بیمه لحاظ نمی‌شود؛ بنابراین تنها هزینه‌های مربوطه به کارشناسی و ارزیابی خسارت مدنظر قرار می‌گیرد.
رشته بیمه‌های برتر نسبت خسارت کدام‌اند؟
سه رشته بیمه درمان با نسبت ۷۳.۷ درصد، بدنه اتومبیل با ۷۳.۵ درصد و شخص ثالث و مازاد با ۷۰ درصد بالاترین ضریب را در شاخص نسبت خسارت در میان رشته‌های بیمه‌ای به خود اختصاص داده‌اند.
با این حال، بیمه حوادث راننده با ۵۰ درصد نسبت خسارت، بیمه مسئولیت با ۳۹ درصد، بیمه حوادث با ۳۴ درصد، بیمه عمر با ۳۳ درصد، بیمه کشتی با ۲۶ درصد، بیمه آتش سوزی با ۲۴ درصد، بیمه مهندسی با ۲۳ درصد، بیمه باربری با ۱۶ و بیمه اعتبار با ۱۴ درصد در جایگاه‌های بعدی میزان نسبت خسارت در میان رشته‌های بیمه‌ای قرار دارند.
گفتنی است بر اساس این آمار، سایر رشته‌های بیمه‌ای درصد بسیار ناچیزی از سهم نسبت خسارت و شاخص خسارت پرداختی را به خود اختصاص می‌دهند.


انتهای خبر/
http://karafarinannews.ir/vdcf.mdyiw6djvgiaw.html
نام شما
آدرس ايميل شما